NOViNKA

Našu vinotéku NOViNKA otvoríme čoskoro na Krížnej ulici v Bratislave.